Zwroty i reklamacje

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Tutaj wzór formularza zwrotu:

Formularz zwrotu

Zwracany produkt można odesłać wraz z formularzem zwrotu na adres naszego sklepu podany w zakładce Kontakt. Po zweryfikowaniu przesyłki niezwłocznie zwrócimy jego wartość w sposób zaznaczony w formularzu.

Więcej na ten temat przeczytasz w pkt. 9 i 10 regulaminu: http://imuzyczy.pl/regulamin

 

Reklamacje

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@imuzyczny.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Więcej na ten temat przeczytasz w pkt. 6 i 7 regulaminu: http://imuzyczy.pl/regulamin