Zwroty i reklamacje

 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeśli to możliwe to prosimy o korzystanie z formularza zwrotu, który był dołączony do przesyłki (w kopercie z logiem sklepu na odwrocie karty z paragonem). Jest częściowo wypełniony a zawarte w nim dane przyśpieszają dalsze działania w dziale zwrotów. Prosimy również jeśli to możliwe o dołączenie dowodu zakupu (paragonu).

Tutaj wzór formularza zwrotu jeśli zgubił się ten dołączony do przesyłki:Formularz zwrotu

Zwracany produkt można WYSŁAĆ wraz z formularzem zwrotu na adres:

SUPERSOUND SP. Z O.O.

05-082 Latchorzew

ul. Warszawska 164

 

Zwracany produkt można dostarczyć również OSOBIŚCIE pod adresem:

SUPERSOUND SP. Z O.O.

01-336 Warszawa

ul. Połczyńska 51

(W przypadku zwrotu dostarczonego osobiście prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zwrotu. Zwracany produkt zostanie przyjęty w sklepie i przekazany do magazynu głównego gdzie zostanie przeprocesowany przez dział zwrotów. Obsługa sklepu stacjonarnego nie zwraca środków za zwracanyy produkt od ręki)

 

Po zweryfikowaniu zwrotu niezwłocznie zwrócimy jego wartość w sposób zaznaczony w formularzu. 

Więcej na ten temat przeczytasz w pkt. 9 i 10 regulaminu: http://imuzyczy.pl/regulamin

 

Uwaga!

  • Prosimy o dołączenie wypełnionego formularza zwrotu do przesyłki- przyśpieszy to cały proces.
  • Zwracamy uwagę na odpowiednie zabezpieczenie paczki do zwrotu tak aby zniwelować ryzyko jej uszkodzenia podczas tranportu. 
  • Będziemy wdzięczni za estetycznie zapakowanie produktu oraz nie oklejanie pudełka od produktu dodatkowymi taśmami- w szczególności kolorowymi taśmami (jeśli to konieczne prosimy o użycie bezbarwnej taśmy)

 

 

Reklamacje

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@imuzyczny.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Więcej na ten temat przeczytasz w pkt. 6 i 7 regulaminu: http://imuzyczy.pl/regulamin